• +90 534 520 7608
  • +90 534 520 7695

TESİS KURALLARI

TESİS KURALLARI

Tesis kuralları Üyelik Anlaşması’nın eki niteliğinde olup işbu kuralların ihlalinin üyelik sözleşmesinin ihlali olarak kabul edilmesi ve Club Sportiva tarafından üyelik sözleşmesinin askıya alınması yahut bedel ödemeksizin iptal edilmesi konusunda Club Sportiva ile üye anlaşmışlardır.

1.Üye, tesiste spor yapmaya uygun kıyafetler ve ayakkabılar giymek zorundadır. Club Sportiva genel ahlaka, adaba ve spor yapma kaidelerine aykırı gördüğü kıyafetleri yasaklama hakkına sahip olduğu gibi üyenin kıyafetini değiştirmemesi durumunda tesisten çıkartma hakkına sahiptir.

2. Genel ahlak ve adap kurallarına aykırı hal, hareket ve sözler, başkalarının alanına müdahale, cinsel-sözlü taciz veya rahatsız edici davranışlar, yüksek sesle veya başkalarını rahatsız edici şekilde konuşmak, aletlerin yerlerini değiştirmek, aletleri kullanım amacı dışında veya kurallara aykırı tarzda kullanmak yasaktır.

3.Üyenin (özellikle toplumun herhangi bir kesiminde belli bir tanınmışlık seviyesine sahip olması halinde) tesisin dışında sosyal hayatında yapmış olduğu genel ahlak kurallarına aykırı bir davranışın ülke içerisinde infial uyandırması durumunda veya her ne ad altında olursa olsun Club Sportiva topluluğunda bulunan kişilerin rahatsızlığına yol açıcı herhangi bir hal veya davranış üyelik sözleşmesinin ihlali niteliğindedir.

4.Üye tesiste bulunan ortak alanları, grup ders salonlarını ve benzeri aktiviteleri Club Sportiva’nın vermiş olduğu program dahilinde kullanabilir.

5.Tesisin alışveriş merkezi, iş merkezi veya benzeri bir merkezin, belirli bir bölümünde faaliyet göstermesi halinde üye, bu merkeze ait yönetim, güvenlik ve diğer kurallara uymak zorundadır. Bu kuralların ihlali, tesis kurallarının ihlali ile aynı anlamı taşımaktadır.

6.Üyelerin Club Sportiva’nın yazılı iznini almaksızın herhangi bir amaçla veya herhangi bir şekilde mal ve hizmet tanıtım ve satışını yapmaları veya bunlardan yaralanmaları yasaktır.

7. Üyeler, hijyen ve güvenlik gereği tüm eşyalarını soyunma odalarında yer alan dolaplara yerleştirmeli ve hiçbir eşya dolap dışında bırakılmamalıdır. Güvenlik gereği dolaplarda değerli eşya bulundurulmamalıdır.

8.Üyeler, tesisten ayrılırken soyunma odalarında yer alan dolaplardaki eşyaları almak ve dolabı boş ve açık konumda bırakmakla yükümlüdür. Kilitli bırakılan dolaplar Club Sportiva tarafından gün sonunda açılacak ve dolap içinde unutulan veya kaybolan eşyalardan Club Sportiva sorumlu tutulmayacaktır.

9.Tesiste alkol, uyuşturucu, sigara ve benzeri tütün ürünleri, steroid içeren içecekler içmek yasaktır. Sağlık açısından tesis kullanımı öncesinde de alkol alınmamalıdır.

10.Üyeler, Club Sportiva tarafından tesisin genel hijyen ve temizliğini korumak için almakta olduğu hijyenik çözümlere uymakla yükümlüdür.

11.Tesise ruhsatlı dahi olsa silahla girilmesi yasaktır.

12.Club Sportiva, Üyelerin tesis içinde ve çevresinde uğrayacağı fiziksel, maddi veya her ne ad altında olursa olsun zararlardan sorumlu değildir.

13. Club Sportiva gerekli gördüğü takdirde, günün şartlarına göre, üyelik kurallarını değiştirme, kaldırma veyahut yeni kurallar ekleme hakkına sahiptir. Club Sportiva, üyelerine sunduğu hizmetlerin saat, seans, kural ve ücret tarifesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

14.Üye, Club Sportiva’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel (özel nitelikli kişisel veriler dahil olmak üzere) bilgilerinin Club Sportiva tarafından arşivlenmesi, kullanılması, gerekli görülmesi halinde paylaşılması gibi amaçlarla işlenmesine açık rıza verdiğini, bu nedenlerle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı iddiası ile talepte bulunmayacağını ve Club Sportiva’nın sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüm kuralları okudum, anladım. Bu kurallara uygun davranacağımı aksi durumda Club Sportiva tarafından üyeliğimin askıya alınması veya bedel ödemeksizin iptal edilmesini gayrikabili rücu şekilde kabul ve taahhüt ediyorum.

RANDEVU AL
E-KATALOG